§ 85 Bostøtte i eget hjem

Bostøtte i eget hjem retter sig mod borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale udfordringer. Ifølge servicelovens §85 har disse borgere ret til kommunal støtte til genoptræning, omsorg, støtte og udvikling af færdigheder.

Styrkelse af selvstændighed og livskvalitet

Bostøtte i eget hjem fokuserer på at styrke den enkeltes evne til at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv. Vi forstår, at hvert menneske har unikke behov og ønsker, og derfor tilpasser vi vores støtte til at matche den enkeltes personlige forhold og livsstil.

Skræddersyet støtte

Individuel tilpasning

Vores tilgang er baseret på en grundig vurdering af den enkelte borgers behov, hvilket sikrer, at vi kan tilbyde den mest passende og effektive støtte, så borgeren kan udvikle eller fastholde sine færdigheder. 

Bred vifte af ydelser

Med hjælp til personlig pleje, ledsagelse til lægebesøg, assistance med daglige gøremål som indkøb og madlavning – dækker vi et bredt spektrum af behov for at sikre, at vores borger kan nyde en høj livskvalitet.

Professionelt og empatisk personale

Vores medarbejdere er ikke kun fagligt dygtige, men også nøje udvalgte for deres empati og evne til at opbygge positive relationer. 

Fleksibilitet og kontinuitet

Fleksible løsninger

Livet ændrer sig og det gør behovene også. KODEXGRUPPEN tilbyder fleksibel støtte, der kan tilpasses over tid for at møde de skiftende behov hos vores borger.

Kontinuitet

Vi forstår vigtigheden af kontinuitet, især når det kommer til personlig pleje og støtte i hjemmet. Derfor bestræber vi os på at sikre, at samme medarbejdere yder støtten, så der opbygges en følelse af tryghed og fortrolighed.

Integration af teknologi

I takt med at teknologien udvikler sig, integrerer KODEXGRUPPEN også innovative løsninger for at forbedre vores bostøtteydelser. Dette kan inkludere alt fra digitale hjælpemidler til fjernkonsultationer, som kan øge effektiviteten og tilgængeligheden af vores service.

Kom i gang

Er du eller en du kender interesseret i at høre mere om, hvordan bostøtte i eget hjem fra KODEXGRUPPEN kan bidrage til en forbedret hverdag? Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor vi sammen kan udforske, hvordan vi bedst kan imødekomme dine behov.