Førstehjælpsuddannelse til jeres personale

Tag jeres førstehjælpskurser gennem KodexGruppen, og vær sikker på, at jeres medarbejdere altid kan yde den rigtige hjælp, hvis situationen opstår.

KodexGruppen er glade for at have indledt et samarbejde med Bliv Førstehjælper. På den måde kan vi sikre, at vores vikarers førstehjælpkompetencer altid er up-to-date.

Ydermere betyder dette, at KodexGruppen ligeledes kan tilbyde jer førstehjælpskurser til jeres personale.

Førstehjælpskurserne gennem KodexGruppen og Bliv Førstehjælper er certificeret af Dansk Førstehjælpsråd. Derfor får alle deltagere efter bestået kursus et myndighedsgodkendt certifikat udstedt af Dansk Førstehjælpsråd.

Bliv Førstehjælpers instruktører er alle godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og har mange års undervisningserfaring.