Støtte i hjemmet

§ 32.2 barnets lov. Når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

KODEXGRUPPEN forstår betydningen af at føle sig tryg og selvstændig i sit eget hjem. Vores støtte i hjemmet spænder bredt og tilpasses nøje den enkeltes behov og ønsker, for at sikre livskvaliteten og mest mulig selvstændighed.

For familier, børn og unge

For familier, især dem med børn eller unge med særlige behov, tilbyder vi en håndsrækning, der kan lette dagligdagens udfordringer. Vores støtte omfatter alt fra praktisk hjælp i husstanden til pædagogisk støtte, som fremmer en positiv familie dynamik og understøtter børn og unges udvikling og trivsel.

Pædagogisk støtte

Vi tilbyder vejledning og støtte i pædagogiske metoder, der fremmer læring og udvikling for børn og unge med særlige behov.

Praktisk assistance

Fra hjælp til indkøb og madlavning til lettere rengøring, står vores personale klar til at yde den nødvendige assistance, der kan gøre hverdagen lettere.

Samarbejde og fleksibilitet

Via dialog med socialrådgivere, vægter vi et tæt samarbejde med borger og deres familier højt, og tilstræber altid at være fleksible og lydhøre over for behov og ønsker. Vores mål er at tilbyde løsninger, der er så personlige og tilpassede som muligt.

Kom i gang

Hvis du eller en du kender kunne have gavn af støtte i hjemmet, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Sammen kan vi finde den bedste løsning, der passer til dine behov og bidrager til en forbedret livskvalitet.