Fast kontaktperson

KODEXGRUPPEN tilbyder en række forskellige støtteordninger til børn og unge, baseret på Barnets lov § 32.3. 

Når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

Bygning af tillidsfulde relationer

KODEXGRUPPENS tilbud om en fast kontaktperson er baseret på princippet om at skabe stærke, tillidsfulde og langvarige relationer mellem barnet eller den unge og deres kontaktperson. Vi forstår vigtigheden af at have en stabil og pålidelig figur i livet, især for dem, der navigerer i livet med særlige udfordringer.

Personlig tilpasning

Vi sørger for omhyggeligt at matche barnet eller den unge med en kontaktperson, hvis kompetencer, personlighed og interesser bedst komplementerer barnt eller den unges behov og ønsker. 

Den faste kontaktperson tilbyder en bred vifte af støtte, fra daglige gøremål og aktiviteter til emotionel støtte og vejledning.

For børn & unge

For børn og unge fungerer den faste kontaktperson som en mentor og støttefigur, der hjælper med at navigere i udfordringer relateret til skole, sociale relationer og personlig udvikling. Ved at tilbyde konsistens og tryghed styrker denne relation barnets eller den unges selvværd og fremmer positive udviklingsmål.

Samarbejde og kommunikation

Vi værdsætter og fremmer et tæt samarbejde mellem den faste kontaktperson, barnet eller den unge og eventuelt familien, for at sikre en koordineret tilgang til støtten. 

Regelmæssige møder og opdateringer sikrer, at alle parter er informeret og engagerede i processen, og at støtten tilpasses efterhånden som behovene ændrer sig.

Kontakt os

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan en fast kontaktperson fra KODEXGRUPPEN kan gøre en forskel i dit eller en nærtståendes liv? Kontakt os for en dybere dialog om dine behov og hvordan vi sammen kan skabe en positiv forandring.