For børn & unge

§ 89 Barnets lov. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som er i et døgn- eller støtteophold efter § 32, stk. 1, nr. 6 og 7, eller §§ 46 og 47.

Vores ledsagerordning for børn og unge er mere end blot en hjælpende hånd; den er en bro til nye oplevelser, venskaber og muligheder. Vi forstår vigtigheden af social deltagelse for børns og unges udvikling og trivsel. Derfor tilbyder vi ledsagelse, der muliggør aktive og berigende fritidsaktiviteter, der er tilpasset den unges interesser og behov.

Gennem ledsagerordningen styrker vi børn og unges selvtillid og selvstændighed ved at opmuntre og støtte dem i at deltage i aktiviteter, de brænder for. 

Vi arbejder for at sikre, at alle børn og unge, uanset deres udfordringer, kan opleve et aktivt og inkluderende fritidsliv.

Kvalificerede ledsagere

Alle vores ledsagere er nøje udvalgte så vi sikrer, at de besidder de nødvendige kompetencer, empati og forståelse for at yde en personlig og tilpasset service. Vi matcher ledsagere og borger baseret på interesser, behov og personlighed for at sikre den bedst mulige oplevelse og støtte.

Kontakt os for at høre mere

Er du eller en du kender i behov for en ledsager? KODEXGRUPPEN står klar til at hjælpe. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vores ledsagerordning kan gøre en forskel.